Je bent hier:

Connie van der Arend

Systemisch werk via het lichaam

Systemisch werk via het lichaam gebeurt niet in een groep, maar op de massagetafel in een 1 op 1 situatie.
Zoals je in een opstelling kunt ervaren dat het familieveld invloed heeft op je fysieke, emotionele en energetische gesteldheid, zo is dat ook op de massagetafel. Of anders gezegd: dat wat je bij een opstelling vergroot tegenkomt in de opstellingsruimte vind je terug in je lichaam en de ruimte om je heen.

Wanneer je niet op je eigen plek staat is dat voelbaar in je lichaam. Als je je familie niet insluit, sluit je delen van je lichaam uit.
Het voordeel van systemisch werk via het lichaam is dat:

  • aanraken een helende werking heeft;
  • een juiste systemische interventie een directe respons geeft en een ontspanning en energiedoorstroming in het lichaam teweegbrengt;
  • een liefdevolle aanraking veiligheid en heling biedt bij hechtingsproblematiek en traumatische ervaringen die in het lichaam opgeslagen zijn.

Lichaamsgericht werken heeft effect op het persoonlijk en systemische celgeheugen van de cliënt en kan grote veranderingen teweegbrengen. Een opstelling heeft grote impact maar soms merk je dat het niet doorwerkt. In dat geval is er wel inzicht bij de vraagsteller, maar lijkt de beweging uit de opstelling niet door te werken in het leven of het fysieke lichaam. Systemisch werk via het lichaam biedt een handvat systemische invloed beter te integreren.  

Het boek: Het veld van Aandacht, systemisch werk via het lichaam

Aandacht voor de essentie van de mens, de ziel, biedt de mogelijkheid om vanuit een ander perspectief te kijken naar wat je tegenkomt in het leven. Of het nu gaat om fysieke klachten, gevoelens die zich opdringen of thema’s in je leven die telkens terugkeren: door de diepere betekenis ervan te kunnen ervaren, openen zich nieuwe mogelijkheden. Iedereen die geïnteresseerd is in leven met aandacht kan in dit boek inspiratie opdoen.

Voor therapeuten is er extra informatie. Massage- en lichaamsgerichte therapeuten en begeleiders van familieopstellingen zijn al vertrouwd met onderdelen van systemisch werk via het lichaam. Maar ook voor andere therapeuten kan deze werkwijze verdieping geven in hun praktijk. Via  handreikingen en praktijkvoorbeelden wordt systemisch werk via het lichaam inzichtelijk en toegankelijk gemaakt.
Dit boek gaat ervan uit dat je als therapeut  je eigen werkwijze en vaardigheden hebt ontwikkeld. Het nodigt je uit om je werkwijze te verdiepen, door integratie van aanraken en systemisch werk. 

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de helende kracht van aandacht. Ook wordt er ingegaan op hoe je je kunt afstemmen als therapeut wanneer je systemisch wilt werken via het lichaam.
In het tweede en derde deel wordt het systemisch werk via het lichaam verder uitgediept aan de hand van theorie, handreikingen en praktijkvoorbeelden. Dit boek  kan vragen oproepen, je inspireren en je uitdagen om je horizon te verbreden.

Hier vind je alle info over de workshop

www.connievanderarend.nl
www.hetroepenvandeziel.nl