Je bent hier:

Wie?

Marten is ZZP-er (1999) coach, trainer en supervisor en in zijn superdiverse Amsterdamse buurt, de initiatiefnemer van ‘Alle Kleuren Oost’, een initiatief dat bevolkingsgroepen bijeenbrengt. Diversiteit is zijn specialisatie. Hij werkte o.a. in migranten- en vluchtelingen organisaties en is actief in de (bi-culturele) LHBT gemeenschap. Ook werkte hij in het hoger beroepsonderwijs en nu nog aan supervisie- ,coach en trainersopleidingen Hij werkte in de (jeugd/drugs)hulpverlening en bij commerciële bedrijven en overheden. Vanuit die brede ervaring heeft hij de Diversiteit Kaarten ontwikkeld als methodiek om de brede diversiteit bewust te maken en er verder mee te werken in groepen en individueel.

www.martenbos.nl

Inhoud en werkwijze: Diversiteit is een dynamisch en meerdimensionaal gegeven, een continue wisselwerking tussen personen en omgeving. Onze identiteit is een stapeling, een caleidoscoop aan achtergronden, overtuigingen, activiteiten, etc.
In deze workshop wordt de theorie van ‘caleidoscopia’ ofwel ‘intersectionaliteit’, ontwikkeld door Kimberle Crenshaw, toegelicht in een korte interactieve lezing, om vervolgens samen aan de slag te gaan met de Diversiteit Kaarten.
De methodiek van de ‘Diversiteit Kaarten’ is een ervaringsgerichte werkwijze, gebaseerd op het Systemisch werk en de Gestalt theorie, om ons zo meer bewust te worden van de betekenis van de brede diversiteit en van insluitings-/uitsluitingsmechanismen, die daarbij optreden.
De methodiek kan toegepast worden op diverse doelgroepen: jongeren, leerkrachten, trainers, coaches, teams, etc. en ook in individuele begeleiding, coaching en therapie.
De werkwijze is ontstaan vanuit ruim 30 jaar werken in diverse omgevingen en uitgevoerd met diverse beroepsgroepen, zoals: Jongerenwerkers, Beleidsmakers, Politie, LHBTI groepen, Vluchtelingen, Huisartsen, ROC studenten, Leerkrachten, Therapeuten, Coaches, etc.