Je bent hier:

Philippe Bailleur

Wie is Philippe Bailleur?

Philippe werkt al meerdere jaren in organisaties. Doorheen de jaren ontwaakte er zich een soort bewustzijn voor systeem trauma doorheen zijn werk. Concreet betekent dit dat Philippe in zijn begeleidingswerk voortdurend scant of er in mindere of meerdere mate sprake zou kunnen zijn van systeem trauma. Indien dat zo is, blijven bepaalde hardnekkige patronen de gewenste ontwikkeling tegenwerken.

Vooruit en oplossingsgericht kijken - iets wat organisaties graag doen - blijkt dan onvoldoende. Als het verleden om aandacht blijft vragen moet er een helende ruimte gemaakt worden voor die oude pijn. Dat pijn op individueel niveau kan spelen, weten we ondertussen. Dat dit ook op organisatievlak kan spelen, is nog een grote stap voor veel mensen in organisaties. Toch beginnen die deurtjes zich te openen in organisaties. Philippe probeert daartoe bij te dragen met zijn werk als auteur, teacher en organisatie coach.

Philippe werkt al bijna 20 jaar met groepen en organisaties. Zijn manier van werken is gegroeid vanuit een brede interesse in diverse disciplines: Systemisch werk, NLP, Opstellingen, Ericksoniaanse Hypnose, Design Thinking, Lean, Biomimicry, Voice Dialogue, Sjamanisme, Holacracy, Sociocracy… Philippe is auteur van meerdere boeken, artikels en blogs waaronder ‘Architect van je organisatie’ (2013) en ‘Trauma in organisaties’ (2016)’.
Philippe verkent graag nieuwe domeinen in het speelveld tussen mens, organisatie en maatschappij en wordt van daaruit geregeld gevraagd als inspirator. Tegelijkertijd houdt hij er van om nieuwe inzichten pragmatisch toe te passen binnen de context van organisaties. Zijn doel: het optimale samenspel tussen mens en organisatie vinden in het belang van een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Zo kunnen organisaties ‘forces for good’ worden .

 

Workshop

Nieuwe samenwerkingsvormen, op zoek naar de balans.

Steeds minder mensen werken binnen het vertrouwde 'contract' van werkgever/werknemer.
Er ontstaan tal van nieuwe samenwerkingsvormen zoals freelancers, interimmers, op projectbasis, ... en samenwerkingen worden ook een heel stuk vluchtiger.

Wij merken zelf dat het telkens weer zoeken is naar de juiste (financiële) balans, laat staan dat het duidelijk is wat er eigenlijk allemaal in die balans moet gelegd worden. En ook bij collega's merken we dezelfde zoektocht. In die mate dat we regelmatig mooie samenwerkingen net daarop zien stuklopen.

Tijdens deze workshop verkennen we - op basis van vragen uit de groep - wat er allemaal in ogenschouw dient genomen te worden om die nieuwe samenwerkingsvormen toch te doen stromen.

  

www.philippebailleur.be